Handskrifter

Universitetsbibliotekets handskriftssamlingar består huvudsakligen av person- och föreningsarkiv med bland annat brev, dagböcker och manuskript. Du hittar handskrifter i databasen Alvin, samt i kortkataloger och förteckningar på Humanistiska biblioteket.

Hitta handskrifter i Alvin

Du kan använda databasen Alvin för att hitta en del av bibliotekets handskrifter. Sök på personnamn, arkiv eller organisation. Brev söker du på avsändare (författare) eller mottagare, eller en kombination av båda.

Vad är Alvin?

Alvin är en plattform för långsiktigt bevarande av kulturarvsmaterial. Plattformen innehåller både digitaliserat material som du kan läsa i sin helhet, och referenser till material som finns på olika kulturarvsinstitutioner i Sverige.

Hitta handskrifter i förteckningar och kortkataloger

En stor del av bibliotekets handskriftsmaterial är registrerat i manuella förteckningar och kortkataloger på Humanistiska biblioteket. Andra delar av materialet saknar förteckningsstöd. Fyll gärna i kontaktformuläret nedan och beskriv vad du söker, så hjälper vi dig.

Beställa handskrifter

När du hittat en referens till en handskrift i Alvin eller andra källor kan du skicka en förfrågan om att beställa fram handskriften till specialläsesalen på Humanistiska biblioteket. Några av handskrifterna kan inte beställas fram, eftersom det finns förbehåll för att använda vissa arkivmaterial.

Observera att handskrifterna framför allt är till för vetenskapliga studier och forskning.

Så beställer du handskrifter

Om bibliotekets handskrifter

Bibliotekets handskriftsamlingar har byggts upp sedan 1860-talet. KvinnSams arkiv grundades år 1958 som ett privat initiativ och har sedan 1971 varit en del av universitetsbiblioteket. Det är KvinnSam och Handskriftsavdelningen som ansvarar för universitetsbibliotekets handskrifter. Samlingarna förvaras på Humanistiska biblioteket.

Samlingarnas innehåll

Handskriftssamlingarna består till största delen av personarkiv och föreningsarkiv. Arkiven innehåller bland annat brev, dagböcker och manuskript. Handskriftsavdelningen har ungefär 400 personarkiv från 1800- och 1900-talet. Här finns arkiv från författare, konstnärer och opinionsbildare, samt material från lärare och forskare vid universitetet. De flesta arkiven har en anknytning till Västsverige.

KvinnSams arkiv består av ungefär 250 person- och föreningsarkiv. KvinnSams handskrifter är främst från 1900-talets första hälft, från rösträttskampen och tiden därefter. Arkiven innehåller brev, dagböcker och manuskript samlade av och om enskilda kvinnor. Här finns också protokoll, räkenskaper och verksamhetsberättelser från kvinnoförbund och kvinnoföreningar.

Ett urval av personarkiven i våra samlingar
Om KvinnSams arkiv

Kontakta oss om handskrifter

Kontakta oss om du behöver hjälp med att hitta eller har frågor om handskriftsmaterial.

Telefon och e-post

Handskrifter
KvinnSam

Besöksadress

Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4
405 30 Göteborg

  • Beskriv din fråga