Offentligt tryck och lagar

Offentligt tryck är publikationer från riksdagen, regeringen, myndigheter, kommuner och annan offentlig förvaltning. Offentligt tryck finns i böcker, digitalt i databaser eller fritt tillgängligt på riksdagens webbplats.

Hitta offentligt tryck i databaser

Använd bibliotekets databaser för att hitta offentligt tryck, lagar och rättsfall. I databaserna hittar du också artiklar från juridiska tidskrifter som kommenterar lagändringar och domar.

Komma åt databaser

Du som är student eller anställd har tillgång till databaserna genom universitetets nätverk, eller genom att logga in med ditt GU-konto om du befinner dig utanför campus. Alla som besöker universitetsbiblioteket kan använda våra datorer för att komma åt databaserna.

Om att komma åt e-resurser utanför universitets nätverk

Lagar

Alla lagar och lagändringar publiceras i Svensk författningssamling (SFS). Lagar nyare än 1998 finns fritt tillgängliga på riksdagens webbplats. Lagar äldre än 1998 och lagböcker finns i tryckta versioner på Ekonomiska eller Humanistiska biblioteket. Lagböcker är samlingar med vanliga lagar där årets ändringar är införda i lagtexten. Du hittar lagböcker och äldre lagar genom att söka i Supersök.

Propositioner

En proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen. Du kan ta reda på vilka propositioner som ligger till grund för lagstiftning genom att söka i SFS-registret på Lagrummet.se. Sedan hittar du propositioner och betänkanden genom att söka i bibliotekets databaser eller på riksdagens webbplats. Äldre propositioner finns i tryckta versioner på Humanistiska biblioteket och går att hitta genom register, fråga personalen på biblioteket om du behöver hjälp med att hitta äldre propositioner.

Statens offentliga utredningar (SOU)

Statens offentliga utredningar (SOU) är förslag som lämnas till regeringen av olika utredningar. SOU i elektronisk form kan du söka fram i databasen SOU-sök eller på regeringens webbplats. SOU i tryckt form finns på Ekonomiska biblioteket och går att söka efter i Supersök.

Departementsserien (Ds)

Departementsserien (Ds) innehåller utredningar som departementen har gjort och som lämnas som förslag till regeringen. Ds i elektronisk form kan du söka fram i bibliotekets databaser eller på regeringens webbplats. Ds i tryckt form finns på Ekonomiska biblioteket och går att söka efter i Supersök.

Äldre riksdagstryck och årstryck

Äldre riksdagstryck och årstryck finns i tryckta versioner på Ekonomiska och Humanistiska biblioteket. Årstryck är en äldre benämning på ett års utgivning av statliga svenska författningar från år 1522 fram till och med 1833. År 1825 började författningarna i stället publiceras i Svensk författningssamling. I första hand handlar årstrycket om skatter och förbud av olika slag, men även om lagar, förordningar, dekret, kungörelser, instruktioner, samt reglementen från kungen, staten och olika myndigheter. En del äldre riksdagstryck är digitaliserat av Kungliga biblioteket.

Digitaliserat riksdagstryck 1521-1970

De tryckta äldre årstrycken på Humanistiska biblioteket kan du beställa fram i informationsdisken och sedan läsa i läsesalen. Riksdagstryck från ståndsriksdagen och framåt är placerat på öppna hyllor på Humanistiska biblioteket och går att hämta själv. Riksdagstrycket på Ekonomiska biblioteket är från tvåkammarriksdagen från 1906 och framåt och går bra att söka efter i Supersök och sedan läsa på plats i biblioteket. Du får inte låna hem riksdagstrycket.

Rättsfall

Rättsfall från svenska domstolar finns publicerade i bibliotekets databaser inom svensk rätt. Flest rättsfall finner du i databasen InfoTorg. Databasen JUNO och databaser från JP Infonet innehåller också rättsfall från svenska domstolar. På Ekonomiska biblioteket finner du publikationer med rättsfall från svenska domstolar.

Databaser inom svensk rätt

Internationell rätt

Internationell rätt finns i bibliotekets databaser för internationell rätt och EU-rätt. Biblioteket har också tillgång till andra officiella publikationer från EU och FN.

Databaser inom internationell rätt
Mer om att hitta EU-material
Mer om att hitta FN-material

Kontakta oss om offentligt tryck

Kontakta Ekonomiska biblioteket om du behöver hjälp med att hitta offentligt tryck.

  • Din fråga kommer att besvaras med e-post av bibliotekspersonal under kontorstid, måndag – fredag. Under helgen kan du kontakta oss via telefon.


    Beskriv din fråga