Utländska bibliotekskataloger

Använd utländska bibliotekskataloger för att söka efter material som inte finns på bibliotek i Sverige. Om du hittar material som du behöver kan du beställa ett fjärrlån eller föreslå att vi köper in materialet.

Hitta material i utländska bibliotekskataloger

Om du inte hittar det material du behöver i Supersök eller Sveriges nationella katalog Libris kan du söka i utländska bibliotekskataloger för att se om materialet finns på andra håll i världen.

Beställ fjärrlån eller föreslå inköp

Du kan beställa fjärrlån av material som inte finns på biblioteket eller på andra bibliotek i Göteborg. Observera att det kan tillkomma en kostnad att beställa fjärrlån från bibliotek utanför Norden.

Fjärrlån av böcker och artiklar

Du har också möjlighet att föreslå att Göteborgs universitetsbibliotek köper in det material som saknas på biblioteket.

Föreslå inköp av nytt material