Studentsnabben: Akademiskt skrivande, del 1

Onsdag 28 september, kl. 12:30

Britt Klintenberg och Anne Hsu Nilsson, språkhandledare vid ASK (Enheten för akademiskt språk), ger konkreta tips om hur du kan utveckla ditt akademiska skrivande.

20-minuters lunchföreläsningar

Studentsnabben är universitetsbibliotekets öppna lunchföreläsningar för dig som är student. Här får du tips om informationssökning, ämnesdatabaser, referenshantering och annat du kan ha nytta av i dina studier.

Se fler öppna lunchföreläsningar för studenter

  • Serie: Studentsnabben
  • Evenemangstyp: Webbinarium
  • Språk: Endast svenska
  • Målgrupp: Studenter