Studentsnabben: Akademiskt skrivande del 2

Onsdag 8 november, kl. 12:30
Hälsovetarbackens bibliotek, och Zoom

Britt Klintberg språkhandledare vid ASK (Enheten för akademiskt språk), pratar om det akademiska språkets kännetecken, exempelvis vad gäller tydlighet, precisa ordval och koncentration.

Om evenemanget

Föreläsningen ges på svenska vid Hälsovetarbackens bibliotek, och du kan även delta via Zoom. Föreläsningen ges på svenska och engelska i Zoom:

20-minuters lunchföreläsningar

Studentsnabben är universitetsbibliotekets öppna lunchföreläsningar för dig som är student. Här får du tips om informationssökning, ämnesdatabaser, referenshantering och annat du kan ha nytta av i dina studier.

Se fler öppna lunchföreläsningar för studenter

  • Serie: Studentsnabben
  • Evenemangstyp: Hybridföreläsning
  • Målgrupp: Studenter