Studentsnabben: Skriva tillsammans i ett onlinedokument och dela ett Zoterobibliotek

Onsdag 24 april, kl. 12:30
Zoom, och Hälsovetarbackens bibliotek

Lär dig man ska tänka på när man skriver i ett onlinedokument tillsammans och man dessutom vill använda referenshanteringsprogrammet Zotero.

Om evenemanget

Föreläsningen ges vid Hälsovetarbackens bibliotek på svenska, och du kan även delta via Zoom. Föreläsningen ges på svenska och engelska i Zoom:

20-minuters lunchföreläsningar

Studentsnabben är universitetsbibliotekets öppna lunchföreläsningar för dig som är student. Här får du tips om informationssökning, ämnesdatabaser, referenshantering och annat du kan ha nytta av i dina studier.

Se fler öppna lunchföreläsningar för studenter

  • Serie: Studentsnabben
  • Evenemangstyp: Föreläsning
  • Målgrupp: Studenter