Studentsnabben: Strukturerad sökning

Onsdag 13 december, kl. 12:30
Hälsovetarbackens bibliotek, och Zoom

Ska du skriva uppsats och behöver utföra en strukturerad informationssökning? Kom och lär dig hur du ska tänka när du söker men även hur du bäst redovisar din metod.

Om evenemanget

Föreläsningen ges på svenska vid Hälsovetarbackens bibliotek, och du kan även delta via Zoom. Föreläsningen ges på svenska och engelska i Zoom:

20-minuters lunchföreläsningar

Studentsnabben är universitetsbibliotekets öppna lunchföreläsningar för dig som är student. Här får du tips om informationssökning, ämnesdatabaser, referenshantering och annat du kan ha nytta av i dina studier.

Se fler öppna lunchföreläsningar för studenter

  • Serie: Studentsnabben
  • Evenemangstyp: Hybridföreläsning
  • Målgrupp: Studenter