Studentsnabben: Vad ska jag välja: EndNote eller Zotero?

Onsdag 6 december, kl. 12:30
Hälsovetarbackens bibliotek, och Zoom

Ska du skriva uppsats med en kursare eller ska du skriva ensam? Använder du Google drive eller ett vanligt ordbehandlingsprogram? Kom och få tips på vilket referenshanteringsprogram som passar bäst för dina behov: EndNote eller Zotero?

Om evenemanget

Föreläsningen ges på svenska vid Hälsovetarbackens bibliotek, och du kan även delta via Zoom. Föreläsningen ges på svenska och engelska i Zoom:

20-minuters lunchföreläsningar

Studentsnabben är universitetsbibliotekets öppna lunchföreläsningar för dig som är student. Här får du tips om informationssökning, ämnesdatabaser, referenshantering och annat du kan ha nytta av i dina studier.

Se fler öppna lunchföreläsningar för studenter

  • Serie: Studentsnabben
  • Evenemangstyp: Hybridföreläsning
  • Målgrupp: Studenter