ISBN för doktorsavhandlingar

ISBN, International Standard Book Number, är ett unikt nummer som används för att identifiera en bok eller annan publikation.

ISBN för avhandlingar

Ett ISBN på en avhandling är inte obligatoriskt men gör det lättare att söka efter och beställa din avhandling. Om du vill ha ett ISBN till din avhandling kan du ansöka om det genom biblioteket. Om du beslutar dig för att använda ISBN ska det vara olika nummer för den tryckta versionen och den digitala versionen av din avhandling. För den digitala versionen kan även den persistenta länken i GUPEA, en så kallad handle, användas.

ISBN för ACTA-publikationer

För att få ett ISBN till din ACTA-publikation ska du kontakta ACTA-avdelningen vid universitetsbiblioteket.

Kontakta oss om ISBN

Kontakta oss för att få ett ISBN till din avhandling.

  • Telefon: 031 786 66 71


    Beskriv din fråga