Kostnader och rabatter vid open access-publicering

Forskare vid Göteborgs universitet har möjlighet att få rabatt på hela eller delar av publiceringsavgiften genom universitetsbibliotekets avtal med ett antal förlag.

Om publiceringsavgift (APC)

När du ska publicera i en open access-tidskrift eller använder open access-alternativet i en hybridtidskrift måste du eller din institution ofta betala en publiceringsavgift till tidskriftsförlaget. Publiceringsavgiften kallas APC, article processing charge.

Så nyttjar du rabatterna på APC

Du som är ”corresponding author” ska ange din affiliering till Göteborgs universitet och använda din e-postadress från Göteborgs universitet för att ta del av rabatterna.

Publicera utan kostnad

Biblioteket har betalat både APC-avgiften och prenumerationsavgiften för dessa avtal och publiceringen är kostnadsfri för forskaren.

American Physical Society

Göteborgs universitet deltar i Bibsams konsortieavtal med American Physical Society (APS). Avtalet innebär att artiklar inom högenergifysik publiceras med öppen tillgång i tre av APS tidskrifter utan extra kostnad för artikelförfattarna. Det är följande tre tidskrifter från förlaget som ingår i avtalet:

 • Physical Review C
 • Physical Review D
 • Physical Review Letters

Cambridge University Press

Alla författare vid Göteborgs universitet kan utan kostnad publicera med Open Access i tidskrifter från Cambridge University Press (CUP). Avtalet är ett så kallat Read & Publish-avtal. Det inkluderar både läsrättigheter till förlagets tidskrifter och obegränsad publicering av öppet tillgängliga artiklar i både hybridtidskrifter och rena OA-tidskrifter.

Se vilka tidskrifter som omfattas av avtalet i CUP Read & Publish titles (pdf) och ta del av förlagets guide för OA-publicering (pdf).

Om avtalet med Cambridge University Press

Elsevier

Avtalet med Elsevier ger rätt till obegränsad publicering med öppen tillgång. Författaren (corresponding author) kan publicera med CC-BY licens, eller annan öppen licens utifrån författarens önskemål. Publicering inom avtalet gäller artiklar som skickats till förlaget efter 1/1 2020.

När en artikel har accepterats för publicering får författaren ett mejl med en länk för att välja publiceringsalternativ.

 1. Ange dina affilieringsuppgifter som används för att matcha dig mot BIBSAM-avtalet.
 2. Lägg till medförfattares affilieringsuppgifter.
 3. Se publiceringsalternativ och välj en CC-licens.

Tidskrifter som ingår i avtalet

Idunn/Universitetsforlaget

Universitetsforlaget tar inte ut avgifter för publicering i förlagets Open Access-tidskrifter.

Om avtalet med Universitetsforlaget

Institute of Physics (IOP)

Forskare vid Göteborgs universitet kan publicera sig open access i någon av IOPs hybridtidskrifter utan någon kostnad. Publiceringsavgiften finansieras av biblioteket. Avtalet innefattar inte rena OA-tidskrifter.

När en artikel accepteras får författaren erbjudande om att publicera sig open access inom ramen för bibliotekets avtal. Ett meddelande skickas till biblioteket som verifierar anknytningen till Göteborgs universitet och godkänner publiceringsavgiften. Fakturan skickas sedan till biblioteket.

Artikeln blir vid publiceringstillfället omedelbart öppet tillgänglig.

Om avtalet med IOP

IOS Press

Alla IOS Press tidskrifter erbjuder möjligheten att publicera Open Access. IOS Press tar ut en rabatterad avgift på 1200 euro per artikel.

Om avtalet med IOS Press

Oxford University Press

Författaren (corresponding author) behöver inte betala någon publiceringsavgift vid publicering med öppen tillgång i hybridtidskrifter från Oxford University Press. Publicering i tidskrifter från lärda sällskap ingår inte. Avtalet är av typen "först till kvarn" och täcker en gemensam mängd artiklar för de lärosäten som deltar i avtalet.

Gör så här för att nyttja avtalet:

 1. När artikeln har antagits för publicering får du e-post med inloggningsuppgifter och länk till förlagets ”Author Services site”.
 2. På sidan Manuscript Licenses, får du välja vilken typ av licens artikeln ska publiceras under. Välj en Open Access-licens (till exempel CC BY) och godkänn villkoren för licensen.
 3. Du kommer nu till sidan Publishing Charges for Your Article. På sidan finns en underrubrik som heter ”Open Access Prepayment Account” med en rullmeny.
 4. Välj Swedish Universities (Bibsam affiliated) i menyn.

Efter att du har fullföljt de efterföljande stegen verifierar universitetsbiblioteket att artikeln tillhör en forskare affilierad till Göteborgs universitet och därefter publiceras artikeln open access.

Tidskriftstitlar som ingår i avtalet

Information för författare hos Oxford University Press

Royal Society of Chemistry

Göteborgs universitet deltar i ett konsortieavtal för Royal Society of Chemistry där publiceringsavgiften är inkluderad i kostnaden för avtalet. Författare (corresponding author) vid GU kan publicera sig Open Access i samtliga tidskrifter som ingår i avtalet utan att betala någon publiceringsavgift.

Publicering i rena Open Access-tidskrifter (Gold Open Access) ingår inte i avtalet.

Förlaget kommer att uppmuntra till Open Access-publicering när en artikel accepteras för publicering och informera om att kostnaden för detta redan är inkluderad i avtalet. Artikeln blir omedelbart öppet tillgänglig vid publiceringstillfället.

Royal Society of Medicine

 • Avtalet ger rätt till obegränsad publicering med öppen tillgång i förlagets hybridtidskrifter.
 • Avtalet ger 20% rabatt på publicering i förlagets helt öppet tillgängliga tidskrifter.

Instruktioner för hur man nyttjar avtalet är samma som för förlaget SAGE nedan.

Tidskrifter som ingår i avtalet

SAGE

 • Avtalet ger rätt till obegränsad publicering med öppen tillgång i förlagets hybridtidskrifter.
 • Avtalet ger 20% rabatt på publicering i förlagets helt öppet tillgängliga tidskrifter.

Förlaget lanserar ett nytt manushanteringssystem, SAGE Open Access Portal (SOAP) 2020.

Gör så här för att nyttja avtalet för hybridtidskrifter från SAGE:

När en artikel har accepterats för publicering får författaren ett mejl som informerar om att artikeln kan publiceras med öppen tillgång genom avtalet med Bibsam. Författaren ombeds att gå till SOAP.

 • I SOAP är publicering med öppen tillgång det förvalda alternativet, men du kan välja bort det.
 • Om du väljer publicering med öppen tillgång blir CC BY det enda licensalternativet. Du kan kontakta förlaget direkt om hen föredrar en annan typ av licens.
 • Personal på deltagande organisationer behöver inte verifiera artiklar för publicering.

Gör så här för att nyttja avtalet för helt öppet tillgängliga tidskrifter från SAGE:

Artiklar i helt öppet tillgängliga tidskrifter kan inte hanteras av SOAP förrän i mitten av 2020. Till dess ska författare ange koden ”BIBSAM 2020" i fältet ”discount code” i RightsLink Author Portal. Vissa tidskrifter använder inte RightsLink. I de fallen måste du kontakta apcqueries@Publisherpub.co.uk och be om rabatten.

Artiklarna publiceras med licensen CC BY-NC tills SOAP kan hantera den här typen av artiklar. Därefter publiceras artiklarna med licensen CC BY-NC om författaren inte kontaktar förlaget direkt och ber om en annan licens.

Tidskrifter som ingår i avtalet

Springer Compact

Genom universitetsbibliotekets avtal med Springer behöver forskare vid Göteborgs universitet inte betala för att göra sin artikel fritt tillgänglig. Avtalet gäller endast corresponding author och omfattar publicering i samtliga Springers hybridtidskrifter (cirka 1600 tidskrifter). För att slippa publiceringsavgift ska du ange Göteborgs universitet som affiliering och använda din gu.se-adress som e-postadress.

Om avtalet Springer Compact

Springer Nature fully open access journals

Som forskare vid Göteborgs universitet kan du publicera dig utan avgift i alla rena OA-tidskrifter från Springer Nature. Publiceringsavgifterna är redan betalda via ett nationellt avtal med förlaget. Avtalet gäller endast corresponding author.

För att använda avtalet ska du ange Göteborgs universitet som affiliering och ange din @gu.se-adress som e-postadress när du skickar in ditt manuskript. På så sätt identifierar förlaget att artikeln, om den accepteras för publicering, ska ingå i avtalet och publiceras utan kostnad för dig som författare. Biblioteket verifierar att du hör till Göteborgs universitet och godkänner att publiceringsavgiften täcks av avtalet med Springer Nature.

Förlagsetiketter (imprints) som ingår:
BioMed Central
SpringerOpen Journals
Nature Research Open Access Journals

Lista på alla tidskrifter som ingår i avtalet med Springer Nature

Taylor & Francis

Avtalet med Taylor & Francis är ett nationellt konsortieavtal som innebär att författare affilierade med Göteborgs universitet kan publicera sina artiklar med omedelbar öppen tillgång i Taylor & Francis hybridtidskrifter (Open Select).

Som författare (corresponding author) anger du en organisationstillhörighet och e-postadress när du skickar in en artikel för publicering. Dessa använder förlaget för att identifiera att du är affilierad till Göteborgs universitet. Kontaktpersoner på Göteborgs universitetsbibliotek verifierar sedan att det stämmer.

Wiley

Avtalet med Wiley ger rätt till publicering med öppen tillgång i Wiley’s hybridtidskrifter och helt öppna titlar.

Listor med Wileys hybridtidskrifter och helt öppna tidskrifter

Publicera med rabatt

Forskare vid Göteborgs universitet kan få rabatt på en del av publikationsavgiften genom universitetsbibliotekets avtal med följande utgivare.

American Chemical Society

Alla författare vid Göteborgs universitet får 1000 US-dollar rabatt på publiceringsavgiften. Om du är medlem i American Chemical Society (ACS) får du ytterligare 1500 US-dollar rabatt. Författaren eller institutionen måste själv begära att rabatterna dras av från priset.

Det tillkommer en avgift på 1000 US-dollar om du vill publicera med Creative Commons-licenserna CC-BY eller CC-BY-NC-ND. För medlemmar är tilläggsavgiften 500 US-dollar.

Du som är författare kan registrera dig på ACS webbplats för att få information om tillgängliga krediter och rabatter.

Om ACS Author Choice

De Gruyter

De deltagande lärosätena i detta nationella konsortieavtal får ett rabatterat pris vid publicering av artiklar med omedelbar öppen tillgång.

Artiklar som publiceras i De Gruyters hybridtidskrifter får 90 % rabatt på publiceringsavgiften. När din artikel accepterats för publicering, kontakta oafunding@degruyter.com och/eller tidskriftens redaktör och meddela dem att du vill publicera din artikel open access. Författaren (corresponding author) ska inte betala någon publiceringsavgift utan hänvisa till Göteborgs universitets avtal med förlaget. Den rabatterade publiceringsavgiften faktureras Göteborgs universitetsbibliotek i efterskott.

Artiklar som publiceras i rena open access-tidskrifter, De Gruyter Open, får 30 % rabatt på publiceringsavgiften. För De Gruyter Open gäller att författaren betalar avgiften. När din artikel accepterats för publicering, kontakta oafunding@degruyter.com och/eller tidskriftens redaktör och efterfråga 30% rabatt på publiceringsavgiften. Hänvisa till Göteborgs universitets avtal med De Gruyter.

Titellistor med uppgifter om APC-kostnader

Information för författare hos De Gruyter

Frontiers

Frontiers är ett Open Access-förlag som publicerar 59 tidskrifter inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Samtliga tidskrifter är öppet tillgängliga att läsa (CC-BY).

Avtalet innebär att forskare vid Göteborgs universitet får 10 % rabatt på publiceringsavgifter. Författaren (corresponding author) ska uppge Göteborgs universitet som sin affiliering och sin @gu.se-adress som e-postadress.

När du skickar in din artikel, välj "University of Gothenburg" som betalningsalternativ. Förlaget kontrollerar att du är affilierad till Göteborgs universitet. Kontaktpersoner på Göteborgs universitetsbibliotek verifierar sedan att det stämmer. Frontiers fakturerar då biblioteket som därefter internfakturerar dig för APC-kostnaden med 10 % rabatt avdragen.

Om förlaget och tidskrifterna

Inderscience

Genom avtalet får författare vid Göteborgs universitet 20 % rabatt på publiceringsavgiften vid publicering i en Inderscience-titel.

Om publiceringsavgifter hos Inderscience

IOS Press

Alla IOS Press tidskrifter erbjuder möjligheten att publicera Open Access. IOS Press tar ut en rabatterad avgift på 1200 euro per artikel.

Om avtalet med IOS Press

Karger

Alla författare vid Göteborgs universitet får 50 % rabatt på publiceringsavgiften i rena Open Access-tidskrifter från Karger (gäller inte så kallade hybridtidskrifter). Det är författaren, eller institutionen, som själv måste begära att rabatten dras av från priset.

Kargers författaravgifter finns i deras lista över tidskrifter. Gör så här för att hitta författaravgifterna:

 1. Välj den tidskrift du är intresserad av.
 2. Klicka på Author Guidelines.
 3. Klicka på Cost of Publication.

Om avtalet med Karger

Science Online

Alla författare vid Göteborgs universitet får rabatt på publiceringsavgiften för tidskriften Science Advances. Ange Göteborgs universitets kundnummer hos AAAS/Science – 11946989 – för att få rabatt på publiceringsavgiften.

Om avtalet med Science Online

Kontakta oss om rabatter på publiceringsavgift

Kontakta universitetsbiblioteket om du har frågor om rabatter på publiceringsavgifter.

 • Telefon: 031 786 66 71


  Beskriv din fråga