Informationssökning för dina studenter

Biblioteket erbjuder undervisning i informationssökning för studentgrupper vid Göteborgs universitet. Du som är lärare eller kursansvarig är välkommen att kontakta oss för att boka undervisning som passar din studentgrupp.

Undervisningens innehåll

Bibliotekets undervisning handlar om att söka, värdera och referera till vetenskapliga publikationer och annat material. Vi undervisar större grupper i universitetets föreläsningssalar eller mindre grupper i bibliotekens undervisningslokaler.

Introduktion till universitetsbiblioteket

Vi erbjuder introduktioner till universitetsbiblioteket i samband med terminsstart eller i början av en kurs.

Introduktionerna innehåller information om

 • bibliotekets stöd och tjänster
 • hur studenterna hittar kurslitteratur på biblioteket
 • hur studenterna lånar och förnyar sina lån
 • bibliotekets studieplatser och grupprum
 • åtkomst till e-resurser hemifrån.

Introduktionerna är kostnadsfria och brukar omfatta 20-45 minuter.

Söka, värdera och referera

Vår undervisning om hur man söker, värderar och refererar är anpassad till studenternas ämne och förkunskaper. Vi planerar gärna kursupplägget utifrån studenternas studieuppgift, projektarbete eller uppsatskurs. Kontakta oss för att diskutera vad just din studentgrupp behöver.

Undervisningen kan innehålla övningar om

 • att formulera sökord
 • ämnesrelevanta söktjänster och databaser
 • utvärdera sökresultat
 • granska olika typer av publikationer
 • referera och citera för att undvika plagiering.

Kostnad: 450 kronor per timme för grupper av upp till tio studenter. 900 kronor per timme för grupper som överstiger tio studenter. Undervisningstillfällena kan omfatta en och en halv till tre timmar, beroende på dina önskemål om innehåll.

Canvas-modul: introduktion till universitetsbiblioteket

I Canvas Commons finns en introduktion till universitetsbiblioteket och dess service, främst riktad till nya studenter. Där kan studenterna bland annat läsa om låneregler, utskriftsmöjligheter och söktjänster. Vi beskriver både vad biblioteket erbjuder för service på biblioteken och vad studenterna har tillgång till hemifrån. Introduktionen finns på svenska och på engelska. Informationen uppdateras inför varje termin.

Biblioteksintroduktion svenska
Library introduction english
Länkarna fungerar bara för inloggade lärare. Du kan också söka under Commons i Canvas efter:
Biblioteksintroduktion GU (VT21)
Library introduction GU (Spring term 2021)

Undervisningslokaler

Biblioteken har egna undervisningssalar. Om någon av dina studenter behöver hjälp att komma in och ta sig till rätt lokal är de välkomna att kontakta biblioteket innan de kommer.

Biomedicinska biblioteket, Active Learning Classrooms Ada och Beda på plan 5
Ekonomiska biblioteket, lokal B31 på plan 3, Handelshögskolan
Humanistiska biblioteket, seminarierum 2 och 3 på plan 8
Pedagogiska biblioteket, undervisningssal på entréplan
Samhällsvetenskapliga biblioteket, undervisningssal på plan 5

Kontakta oss för att boka undervisning

Kontakta oss för att boka in undervisning för din studentgrupp. Vi återkommer så snart vi kan för att diskutera tid, plats och upplägg som passar er.

 • Beskriv din fråga