Förändrad service på grund av covid-19

På grund av smittspridningen i samhället har biblioteket förändrad service. Du som individ har ett ansvar när du besöker oss. Tänk på att hålla avstånd till andra, och stanna hemma om du är sjuk. Här hittar du uppdaterad information om våra öppettider och biblioteksservice.

Senast uppdaterad 2021-01-25

Kom till biblioteket bara om du måste

Med anledning av smittspridningen i samhället uppmanar vi dig att bara komma till biblioteket om du måste, till exempel för att hämta eller lämna böcker.

Använd våra självbetjäningsautomater när du ska låna på biblioteket. Använd våra återlämningsautomater och bokinkast när du ska återlämna dina lån.

Studera hemma om du kan. Om du måste komma till biblioteket är det viktigt för allas säkerhet att du visar hänsyn och följer de anvisningar som finns i bibliotekets lokaler. Det är till exempel inte tillåtet att flytta på möbler. Håll avstånd till andra.

Var rädda om varandra, stanna hemma vid sjukdom och tänk på att hålla avstånd under ditt biblioteksbesök för att undvika smittspridning.

Öppettider och service på biblioteken

Alla våra bibliotek är öppna. Öppettiderna är fortsatt något begränsade och några av biblioteken har endast öppet för besökare med GU-kort. Biomedicinska, Samhällsvetenskapliga och Humanistiska biblioteket har öppet för alla.

Studieplatser och läsesalar är tillgängliga på samtliga bibliotek för studenter som inte kan plugga hemifrån. Platserna är utglesade för att minska risken för smittspridning. För aktuella öppettider och uppgifter om antal studieplatser, se bibliotekens egna sidor.

Bibliotek och öppettider

Lässtudior för studenter med läsnedsättning är öppna på alla bibliotek. Grupprummen är endast tillgängliga på Humanistiska biblioteket, och kan användas av en person åt gången för videomöten. Skrivare finns på alla bibliotek.

Om lässtudior, grupprum och skrivare

Beställa, låna och återlämna på biblioteken

Just nu är det inte möjligt att hämta beställda böcker på de bibliotek som kräver GU-kort för att komma in, eftersom de biblioteken är stängda för allmänheten. Däremot går det bra att beställa från de stängda bibliotekens samlingar, och hämta ut beställningarna på ett av de tre bibliotek som har öppet för alla. Du gör din beställning direkt i Supersök som vanligt.

Ta med ditt GU-kort eller bibliotekskort så att du kan använda våra självbetjäningsautomater när du ska låna på biblioteket. Hämta ut ditt GU-kort på Servicecenter om du är ny student vid Göteborgs universitet.

När du ska lämna tillbaka dina lån är det bra om du använder våra återlämningsautomater. Använd gärna bokinkasten som finns utanför Biomedicinska biblioteket och Humanistiska biblioteket. De går att använda även när biblioteken är stängda.

Ingen försäljning av värdebevis eller utskrifts- och kopieringskort

På grund av ökad smittspridning har vi tillfälligt stoppat försäljningen av värdebevis samt utskrifts- och kopieringskort. Du som är student eller anställd kan fortfarande skriva ut, skanna och kopiera på bibliotekets skrivare genom att använda utskriftstjänsten GUprint.

Skriva ut, skanna och kopiera på biblioteken

Automatiska omlån

Vi har automatiska omlån tills vidare. Det innebär att biblioteket automatiskt förnyar lånetiden med en låneperiod i taget så länge ingen annan köar på materialet. Du får meddelande om det från biblioteket.

Om automatiska omlån

Använda biblioteket hemifrån

Vi erbjuder sedan tidigare stora delar av vår biblioteksservice online. Som vanligt kommer studenter och anställda åt bibliotekets elektroniska resurser hemifrån genom att logga in. Vi har förstärkt distansservicen ytterligare och erbjuder bland annat informationsdisk, undervisning och evenemang via Zoom. Kontakta oss om du har frågor om våra tjänster och viket stöd biblioteket kan erbjuda.

Tillgängliga tjänster online eller på distans

Tillgängliga material på distans

Om att få tillgång till elektroniskt material hemifrån

Kontakta oss

Alla våra bibliotek svarar på frågor under dagtid. Du hittar kontaktinformation på bibliotekens egna sidor eller fyll i kontaktformuläret här för att få hjälp.

  • Beskriv din fråga