Förstärkt distansservice med anledning av coronaviruset

Universitetsbiblioteket ställer om till service på distans, stänger bibliotekens studiemiljöer och drar ner på öppettiderna. Vårt mål är att begränsa smittspridning och samtidigt fortsätta stödja forskning och studier vid Göteborgs universitet.

Senast uppdaterad 2020-05-27 kl. 12:30

Öppettid vardagar 12.00–16.00

Tre bibliotek håller sina entrémiljöer öppna för lån och återlämning av litteratur, medan övriga bibliotek stänger sina lokaler helt. Detta gäller tills vidare.

Följande bibliotek har öppet måndag–fredag, klockan 12.00–16.00 under vårterminen:

Biomedicinska biblioteket
Humanistiska biblioteket
Samhällsvetenskapliga biblioteket

10 juni - 30 augusti kommer Samhällsvetenskapliga biblioteket stängas på grund av pålningsarbete för Västlänken som pågår vid Handelshögskolan.

Telefontid vardagar 10.00–16.00

Alla våra bibliotek svarar på frågor klockan 10.00–16.00 på vardagar, även de stängda biblioteken. Du hittar telefonnummer och kontaktformulär på bibliotekens egna sidor. Vi hjälper dig på det sätt som passar dig, online eller per telefon.

Till biblioteken

Informationsdisk i Zoom

Besök vår informationsdisk via Zoom för att få hjälp med dina frågor. Vi har öppet måndag-fredag, klockan 10.00-11.00 och klockan 14.00-15.00.

Till vår informationsdisk i Zoom

Öppethållande under sommaren

Under sommaren kommer följande bibliotek ha öppet:

Biomedicinska biblioteket
Humanistiska biblioteket
Pedagogiska biblioteket

Se de enskilda biblioteken för aktuella öppettider.

Låna och återlämna

De tre öppna biblioteken ger tillgång till sina entrémiljöer så att du kan göra följande:

  • Hämta böcker som du beställt hemifrån
  • Låna i utlåningsautomaterna
  • Återlämna dina lån i återlämningsautomaterna
  • Skriva ut, skanna och kopiera
  • Söka material på ett fåtal datorer
  • Få hjälp med kortare brådskande frågor

Tänk på att hålla avstånd till andra personer under ditt biblioteksbesök för att undvika smittspridning.

Automatiska omlån av alla lån

Vi har nu automatiska omlån av alla lån. Det innebär att du automatiskt får en ny låneperiod när lånetiden löper ut, förutsatt att ingen annan står på kö. Om någon köar på boken sker inget automatiskt omlån. Då får du istället ett meddelande om att du måste lämna tillbaka boken.

Förändringen införs för att minska antalet besök på biblioteket och därmed minska risken för smittspridning.

Läs mer om automatiska omlån

Använd Mina lån för att se vad du lånat och om någon står på kö. Logga in med ditt GU-konto eller bibliotekskort.

Återlämna efter stängningstid

Om du behöver återlämna böcker efter stängningstid kan du lämna dem i bokinkasten som finns utanför Biomedicinska biblioteket och Humanistiska biblioteket.

Beställ hemifrån i god tid

Just nu kan du inte själv gå till hyllan och hämta den bok du behöver. Beställ istället fram det du vill låna hemifrån, gärna i god tid eftersom framtagningstiden kan variera. Det går bra att beställa böcker både från de stängda och öppna bibliotekens hyllor och sedan hämta på Biomedicinska, Humanistiska eller Samhällsvetenskapliga biblioteket.

Gör din beställning i Supersök

Vi plockar fram boken åt dig och ser till att du får ett meddelande när boken finns att hämta.

Beställa fram handskrifter och arkivmaterial

Kontakta oss om du önskar beställa fram arkivmaterial från KvinnSam och Handskriftssamlingen. I mån av resurser tar vi emot tidsbokade besök i specialläsesalen på Humanistiska biblioteket. Fyll i vårt kontaktformulär för att komma i kontakt med oss och diskutera frågan.

Till kontaktformuläret

Beställ inte fram mikrofilmer

Just nu är det inte möjligt att använda mikrofilmsläsarna på biblioteket. Hör av dig till Samhällsvetenskapliga biblioteket om du har frågor om mikrofilmer.

Förstärkt distansservice

Bibliotekets fysiska kontaktpunkter är begränsade, men vi erbjuder stora delar av vår biblioteksservice online och ställer nu om för ytterligare satsning på distansservice.

Sökhandledning med bibliotekarie

Forskare och studenter som behöver hjälp med informationssökning och referenser kan få handledning av en bibliotekarie. Kontakta oss och berätta vad du behöver hjälp med, vi svarar på telefon eller online.

Om sökhandledning

Service för studenter med läsnedsättning

Du kan få hjälp med anpassad kurslitteratur, längre lånetid på kursböcker och tillgång till programvaror. Kontakta gärna oss för att få reda på hur vi kan hjälpa just dig.

Om service för studenter med läsnedsättning

Undervisning i informationssökning

Har du bokat in undervisning i informationssökning för din studentgrupp? Alla planerade undervisningstillfällen kommer att bli av, via Zoom, Canvas eller på annat sätt! Vi hör av oss till lärare och kursansvariga om vad som gäller för just din studentgrupp.

Du som är intresserad av att boka undervisning framöver för dina studenter, doktorander eller kollegor är välkommen att kontakta oss.

Om undervisning i informationssökning

Bibliotekstjänster för forskare

Bibliotekets utökade stöd till forskare och doktorander vid Göteborgs universitet erbjuds nu på distans. Hör av dig om du behöver hjälp med publicering, referenshanteringsprogram, systematiska sökningar och beställning av artiklar.

Om våra tjänster för forskare

Full tillgång till elektroniska resurser

Studenter och anställda kommer åt bibliotekets elektroniska resurser hemifrån, precis som vanligt. Du kan fortfarande söka och hitta artiklar, e-böcker, e-tidskrifter och annat material i Supersök. Bibliotekets databaser och inskannade kataloger över äldre material är också tillgängliga, liksom en mängd andra informationsresurser. Du hittar allt på vår webbplats.

Om att logga in hemifrån

Kontakta oss

Kontakta oss och berätta vad du behöver hjälp med, vi svarar på telefon eller online.

  • Beskriv din fråga