Läromedel

Läromedel är läroböcker och annat studiematerial som används vid undervisning. Universitetsbiblioteket har läromedel i samtliga ämnen för svensk grund- och gymnasieskola.

Hitta läromedel

Använd Supersök för att hitta läromedel från år 1975 och framåt. I Supersök ser du var materialet finns. De flesta läroböcker är placerade på Pedagogiska biblioteket, uppställda i 5-årssviter efter skolämne.

Hitta äldre läromedel

Äldre läromedel hittar du i bibliotekets inskannade kortkataloger. Du kan bläddra och beställa fram böcker direkt i katalogerna.

Lärobokskatalogen 1958-75 innehåller läromedel utgivna mellan år 1958 och 1975. Dessa läromedel finns på Pedagogiska biblioteket.

Katalog -57 innehåller läroböcker utgivna tidigare än 1958. Dessa läromedel finns på Humanistiska biblioteket.

Läsesalslån av läromedel

Universitetsbibliotekets läromedel är så kallad referenslitteratur som inte får lånas hem. Du är istället välkommen att läsa läroböckerna på Pedagogiska biblioteket eller i läsesalen på Humanistiska biblioteket.

Pedagogiska biblioteket
Humanistiska biblioteket

Kontakta oss om läromedel

Kontakta Pedagogiska biblioteket om du behöver hjälp att hitta läromedel.

  • Din fråga kommer att besvaras med e-post av bibliotekspersonal under kontorstid, måndag – fredag. Under helgen kan du kontakta oss via telefon.


    Beskriv din fråga