Studentsnabben: Akademiskt skrivande del 1

Onsdag 20 mars, kl. 12:30
Zoom, och Hälsovetarbackens bibliotek

Britt Klintberg språkhandledare vid ASK (Enheten för akademiskt språk) pratar om den akademiska textens struktur och röda tråd.

Om evenemanget

Föreläsningen ges vid Hälsovetarbackens bibliotek på svenska, och du kan även delta via Zoom. Föreläsningen ges på svenska och engelska i Zoom:

20-minuters lunchföreläsningar

Studentsnabben är universitetsbibliotekets öppna lunchföreläsningar för dig som är student. Här får du tips om informationssökning, ämnesdatabaser, referenshantering och annat du kan ha nytta av i dina studier.

Se fler öppna lunchföreläsningar för studenter

  • Serie: Studentsnabben
  • Evenemangstyp: Föreläsning
  • Målgrupp: Studenter