Studentsnabben: Akademiskt skrivande del 2

Onsdag 19 april, kl. 12:30
Zoom

Språkhandledarna Britt Klintenberg och Anne Hsu ger tips om hur du kan utveckla ditt akademiska skrivande.

Britt Klintberg och Anne Hsu, språkhandledare vid ASK (Enheten för akademiskt språk), kommer tillbaka och pratar om:

  • hur man visar samband i texten och gör dem tydliga
  • hur man undviker att vara pratig och för vardaglig
  • hur man inte heller ska vara för formell och ”överakademisk”

Föreläsningen ges på svenska och engelska:

20-minuters lunchföreläsningar

Studentsnabben är universitetsbibliotekets öppna lunchföreläsningar för dig som är student. Här får du tips om informationssökning, ämnesdatabaser, referenshantering och annat du kan ha nytta av i dina studier.

Se fler öppna lunchföreläsningar för studenter

  • Serie: Studentsnabben
  • Evenemangstyp: Webbinarium
  • Målgrupp: Studenter