Bibliotek och studiemiljöer öppnar upp inför terminsstarten

17 augusti 2020

Inför terminsstarten öppnar universitetsbiblioteket upp efter vårens stängning. Besökare får nu tillgång till samlingarna och studieplatser finns tillgängliga på samtliga bibliotek. Studieplatserna kommer att vara utglesade för att minska smittspridning. Lässtudios för studenter med läsnedsättning kommer också att finnas bokningsbara under bibliotekens öppettider.

Studenter i läsesal

Tidsplan för höstens öppnande

  • 17 augusti öppnar Humanistiska biblioteket, Biblioteket för musik och dramatik och Konstbiblioteket

  • 24 augusti öppnar Biomedicinska biblioteket och Hälsovetarbackens bibliotek

  • 31 augusti öppnar Samhällsvetenskapliga biblioteket, Pedagogiska biblioteket och Ekonomiska biblioteket

Biblioteken har olika öppettider och service. För att komma in i vissa bibliotek kommer det att krävas GU-kort. Aktuell information om öppettider och vilken service som finns tillgänglig på finns på bibliotekens sidor. Bibliotek och öppettider

Sommaröppet på Biomedicinska biblioteket och Pedagogiska biblioteket

Fram till dess att alla bibliotek har öppnat upp kan du besöka något av våra sommaröppna bibliotek som redan nu håller sina entrémiljöer öppna för lån och återlämning av litteratur. Biomedicinska biblioteket – öppet för alla besökare, måndag–fredag, klockan 12.00–16.00: Pedagogiska biblioteket - öppet endast för besökare med GU-kort och pinkod, måndag–fredag, klockan 12.00–16.00

Kontakta oss

Alla våra bibliotek svarar på frågor klockan 10.00–16.00 på vardagar. Du hittar telefonnummer och kontaktformulär på bibliotekens egna sidor. Du är också välkommen att kontakta våra bibliotek via Zoom. Universitetsbibliotekets kontaktsida

Välkommen till oss i höst!