Biomedicinska biblioteket lyfter ett av de globala målen

5 november 2019

Det globala målet "Ekosystem och biologisk mångfald" uppmärksammas nu på Biomedicinska biblioteket.

Ekosystem och biologisk mångfald (mål 15)

Nu lyfter vi forskare och forskningsprojekt och ämnesområden inom biblioteket som har anknytning till mål 15.

Mål 15

Mål 15 syftar till att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Utställningar på Samhällsvetenskapliga och Ekonomiska biblioteket

Det pågår utställningar på fler av biblioteken:

På Ekonomiska biblioteket pågår utställningen: Bekämpa klimatförändringarna (mål 13).

Samhällsvetenskapliga biblioteket visar upp ”Fredliga och inkluderande samhällen” (mål 16). De har fokuserat på delmålet ”Bekämpa korruption och mutor” (16.5).

Mer om utställningarna på Samhällsvetenskapliga och Ekonomiska biblioteket

Globala målen för hållbar utveckling

Globala målen för hållbar utveckling

Vid FN:s toppmöte hösten 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att verka för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom
  • Att minska ojämlikheter
  • Att lösa klimatkrisen
  • Att främja fred och rättvisa

Med sina 17 mål och 169 delmål är Agenda 2030 den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Alla behövs!

De globala målen förenar världens länder genom en universell agenda och kräver att alla länder - såväl rika som fattiga - agerar både nationellt och globalt för att målen ska uppnås fram till år 2030. Det är inte FN som ansvarar för målens genomförande, utan respektive land. I Sverige har alla ministrar i regeringen ett ansvar för genomförandet, men agendan kräver att även näringslivet, akademin, civilsamhället och privatpersoner engagerar sig.

Mer om de globala målen