Boka grupprum på biblioteken via TimeEdit från 13 april

7 april 2022

Från 13 april kan du boka grupprum på biblioteken i systemet TimeEdit.

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Utbildningsvetenskapliga fakulteten och delar av Konstnärliga fakulteten använder redan TimeEdit för att boka lokaler och datorer.

Så kommer du till nya grupprumsbokningen

Du kommer nå grupprumsbokningen via bibliotekets webbplats som tidigare. Studenter kommer även kunna boka grupprum på biblioteken via länken "Boka grupprum i TimeEdit" på sidan Studieplatser, grupprum och datorer i Studentportalen. Du loggar in med ditt GU-konto.

Medarbetare kommer kunna även kunna boka grupprum på biblioteken via Medarbetarportalen.