Evakuering av Samhällsvetenskapliga biblioteket 2022–2024

27 maj 2021

Med anledning av Västlänksarbetet kommer Samhällsvetenskapliga biblioteket evakueras från 2022 till och med 2024.

Exteriörbild av Samhällsvetenskapliga biblioteket

Samhällsvetenskapliga biblioteket kommer att evakueras i två faser:

  • Fas 1: 1 januari 2022 – juli 2022, grundförstärkning
  • Fas 2: hösten 2022 – hösten 2024, bygge av tågtunnel

Under fas 1 kan bibliotekets lokaler inte användas alls eftersom värme, ventilation och IT inte fungerar. Stora delar flyttas till evakueringslokal.

Under fas 2 kommer byggandet av tågtunneln som ska gå rakt under huset innebära så stora störningar att ordinarie verksamhet inte kan pågå i byggnaden på Vasagatan 2. Därför kommer evakueringslokalen att fortsatt behöva användas. Eventuellt kommer biblioteket att hålla öppet lokalen på Vasagatan till viss del för att man ska komma åt materialet som inte flyttas med.

Till Samhällsvetenskapliga biblioteket

Samhällsvetenskapliga biblioteket flyttar till Viktoriagatan

Evakueringslokalen ligger på Viktoriagatan, i samma byggnad som universitetets stora tentamenssal, på entréplan. Lokalen är betydligt mindre än bibliotekets ordinarie lokaler och det innebär begränsningar av verksamheten under evakueringsperioden. I bibliotekets planeringsarbete försöker man därför att prioritera de delar som är mest efterfrågade.

Service och öppethållande Viktoriagatan

  • Bemannad informationsdisk måndag–söndag
  • Låna och återlämna böcker
  • Hämta beställda böcker och fjärrlån
  • Wi-fi med GU-konto

Samlingar – prioriterade delar flyttas med

Kursböcker och referensböcker flyttas med. De är prioriterade då de är särskilt viktiga för studenterna. Tidskriftssamlingen och monografier flyttas troligtvis med i sin helhet. De är oklart om dagstidningssamlingarna och mikrofilmerna kan flyttas med, vilket kan betyda att åtkomsten blir begränsad – särskilt under fas 1.

Studieplatser – alla typer, men färre

Eftersom lokalen på Viktoriagatan är betydligt mindre så kommer antalet studieplatser att minskas från drygt 400 till cirka 100. Biblioteket kommer fortsätta erbjuda olika typer av studieplatser: tysta, datorarbetsplats, grupprum och lässtudio för studenter med läsnedsättning.

Studieplatser finns också på sju andra bibliotek som får användas även av Samhällsvetenskapliga fakultetens studenter. Ekonomiska biblioteket, som ligger närmast, har drygt 400 studieplatser.

Undervisning – ingen påverkan

Undervisning i informationssökning och referenshantering för studenter och forskare kommer inte att påverkas av evakueringen. Undervisning kommer att ske både på Viktoriagatan och digitalt via Zoom.

Tjänster för forskare – ingen påverkan

Undervisning i informationssökning och referenshantering samt handledning i informationssökning, stöd kring publicering och support för referenshanteringsprogram kommer erbjudas som vanligt.

Frågor och kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

  • Din fråga kommer att besvaras med e-post av bibliotekspersonal under kontorstid, måndag – fredag. Under helgen kan du kontakta oss via telefon.


    Beskriv din fråga