Föreläsning 24 april: Lyssna när du läser - talsyntesen TorTalk

22 mars 2019

Göteborgs universitetsbibliotek och Chalmers högskolebibliotek bjuder in till en presentation av uppläsningsprogrammet TorTalk med tips om studieteknik när du använder talsyntes.

Vad är TorTalk?

TorTalk är ett program som gör att du kan lyssna på all text på din datorskärm. TorTalk finns även som app för mobiltelefoner och surfplattor.

Talsyntesen TorTalk är ett bra hjälpmedel för personer som behöver läs- och skrivstöd, för dig som vill variera din studieteknik eller som har ett annat modersmål än svenska. Det passar också bra för dig som tycker att det är lättare att lyssna på engelska än att läsa den eller som vill variera din studieteknik.

Programmet TorTalk kan du ladda ner till din dator via Studentportalen och är gratis.

Föreläsning den 24 april

Göteborgs universitetsbibliotek och Chalmers högskolebibliotek bjuder in till en presentation av uppläsningsprogrammet TorTalk med tips om studieteknik när du använder talsyntes. Vi får också en presentation av TorTalk som app som du kan använda i din mobiltelefon eller på din surfplatta.

Föreläsningen är på svenska.

Tid och plats

Välj den tid och plats som passar dig bäst!

Pedagogiska biblioteket.
Lektionssalen, kl 15.00-16.00

Chalmers bibliotek
Seminarierum 3, kl 17.00-18.00