Forskarsnabben - Hur känner jag igen oseriösa tidskrifter?

28 oktober 2019

Alla dessa mail från förlag med erbjudande om snabb publicering, open access och stort genomslag för just min artikel – men hur kan vi bedöma kvalitén på tidskrifterna? Vi tipsar om varningssignaler och verktyg.

Tid och plats

  • 30/10 Stina Stenhagen, Academicum kl. 08.15
  • 31/10 Geovetarcentrums ALC-sal, kl. 08.30
  • 6/11 Curt Weibull, Academicum kl. 08.15

På tjugo minuter tipsar vi om verktyg och tjänster som kan underlätta din forskarvardag. Du behöver inte föranmäla dig och vi bjuder på kaffe, te och smörgås. Välkommen!

Om du inte har möjlighet att delta dessa tider men är intresserad av ämnet, kontakta oss på forskarservice@ub.gu.se så kommer vi gärna ut till dig eller din forskargrupp.

Lista över höstens samtliga snabbar