Forskarsnabben - Så många artiklar, så lite tid…

14 oktober 2019

Forskarsnabben arrangeras av Biomedicinska biblioteket. På tjugo minuter tipsar vi om verktyg och tjänster som kan underlätta din forskarvardag. Du behöver inte föranmäla dig och vi bjuder på kaffe, te och smörgås.

Databaser och tjänster för överblick

Artikelutgivningen ökar ständigt, och vi behöver tjänster som kan hjälpa oss att skapa överblick. Vi visar Epistemonikos och TRIP, två fria databaser som samlar systematiska översikter och andra källor till evidens inom medicin och omvårdnad. Dimensions är en annan tjänst där man kan följa flödet från forskningsidé till genomslag.

Tid och plats

  • 16 oktober, Stina Stenhagen, Academicum kl. 08.15
  • 17 oktober, Geovetarcentrums ALC-sal kl. 08.30
  • 23 oktober, Curt Weibull, Academicum kl. 08.15

Du behöver inte föranmäla dig och vi bjuder på kaffe, te och smörgås. Välkommen!

Teman för alla höstens forskarsnabbar