ForskarSnabben: Synliggör din forskning

12 april 2017

Det finns några enkla knep för att synliggöra och koppla din forskning till andras. I ForskarSnabben visar vi på 20 minuter några av de kanaler man kan använda för att underlätta identifiering av dina publikationer och matcha ditt arbete mot andras. Några exempel som tas upp: ORCID, ResearcherID, Researchgate och Google Scholar.

Tid och plats

  • 19 april kl. 08.15 i Curt Weibull, Academicum
  • 21 april kl. 09.00 i Nordenskjöld på Geovetarcentrum
  • 26 april kl. 08.15 i Stina Stenhagen, Academicum

Kaffe och fralla serveras, ingen föranmälan krävs.

Om du inte har möjlighet att delta, men är intresserad av att höra mer om kanaler för att synliggöra sin forskning, kontakta oss på forskarservice@ub.gu.se så kommer vi gärna ut till dig eller din forskargrupp och berättar mer.