Forskarsnabben - Välj tidskrift för publicering

24 februari 2020

Open access, impact factors, synlighet; många faktorer är viktiga när du ska publicera din forskning. Här ger vi tips på några verktyg du kan använda dig av i beslutsprocessen.

Tid och plats

26 februari kl. 08.15
Curt Weibull, Academicum

27 februari kl. 08.30
Geovetarcentrums ALC-sal

4 mars kl. 08.15
Curt Weibull, Academicum

På tjugo minuter tipsar vi om verktyg och tjänster som kan underlätta din forskarvardag. Du behöver inte föranmäla dig och vi bjuder på kaffe, te och smörgås.

Om du inte har möjlighet att delta dessa tider men är intresserad av ämnet, kontakta oss på forskarservice@ub.gu.se så kommer vi gärna ut till dig eller din forskargrupp.