Hälsovetarbackens bibliotek nu öppet för alla med GU-kort kl 6-23

9 februari 2022

Hälsovetarbackens bibliotek är öppet dagligen mellan klockan 06:00–23:00. Personal finns på plats mellan klockan 10:00–16:00 på vardagar. Nu kan alla med GU-kort komma in på biblioteket även under de obemannade tiderna oavsett vilken institution man tillhör.

På biblioteket

Biblioteket har gott om studieplatser och grupprum (13 st) samt en tyst läsesal (8 platser) och en lässtudio.

Biblioteket har kurslitteratur inom vårdvetenskap, medicin, odontologi och övriga hälsovetenskaper, samt en övrig boksamling. All litteratur är referenslitteratur och kan ej lånas hem. På Hälsovetarbackens bibliotek kan du återlämna böcker som du har lånat på andra bibliotek.

Öppettider
Måndag - söndag 06:00 - 23:00 Öppet för dig med GU-kort.
Du kommer in med hjälp av ditt GU-kort och din tillhörande fyrsiffriga pinkod.
Måndag - fredag 10:00 - 16:00 Öppet för alla, med personal

Om Hälsovetarbackens bibliotek