INSTÄLLT - Uppesittarkväll på Pedagogiska biblioteket 16 mars

28 februari 2020

Uppesittarkvällen är inställd.

Bibliotekarier och språkhandledare från Enheten för Akademiskt språk (ASK) finns på plats och hjälper dig med:

  • Informationssökning
  • Referenser
  • Akademiskt språk

Uppesittarkvällen är ett samarbete med Pedagogsexmästeriets Pluggstuga.