Konst till minne av Ingrid Segerstedt Wiberg till biblioteket

8 februari 2021

Ingrid Segerstedt Wiberg var en svensk journalist, politiker och förkämpe för mänskliga rättigheter. Nu ska hennes gärning förevigas genom två konstgestaltningar som ska placeras i och utanför Samhällsvetenskapliga biblioteket.

Konstnären Johan Malmströms skiss av statyn över Ingrid Segerstedt Wiberg som håller en fredsduva Skiss av Axel Karlsson Rixons fotokonst

Den ena konstgestaltningen är en bronsstaty av Ingrid med en fredsduva i handen som ska stå utanför Samhällsvetenskapliga biblioteket. Uppdraget har konstnären Johan Malmström fått. Han vill att gestaltningen både ska vara en hyllning till Ingrid och alla andra som fortsätter hennes kamp för ett mänskligare och solidariskt samhälle. Bilden visar konstnärens skiss och är beskuren.

Den andra konstgestaltningen är ett foto som ska mer fokusera på Ingrids gärning och de frågor som engagerade henne. Det andra uppdraget har konstnären Axel A. Karlsson Rixon fått. Hen kommer att göra ett storskaligt fotografi som ska placeras inne i Samhällsvetenskapliga bibliotekets läsesal, mitt emot Carl Wilhelmsons stora målning. Fotografiet kommer att vara ett porträtt av ett antal unga asylsökande eller före detta asylsökande, med Göteborgs hamninlopp som bakgrund. Axel vill ge en ”mer uppdaterad bild av ett Sverige där personer av olika härkomst är, eller borde vara, en självklar del av vårt samhälle”. Bilden föreställer en skiss och inte det färdiga fotografiet.

Läs mer om konstgestaltningarna på Göteborgs stads webbsida