Lunchföreläsningar - för dig som skriver uppsats

19 februari 2019

Välkommen till Samhällsvetenskapliga biblioteket på lunchföreläsning.

Lyssna på och förbättra din text
Onsdag 20/2 och 27/2 kl. 12:00-12.20

Hitta rätt sökord
Onsdag 6/3 och 13/3 kl. 12:00-12:20

Vetenskapliga artiklar – hitta och läsa
Onsdag 20/3 och 27/3 kl. 12:00-12:20

Databaser inom sociologi, psykologi och socialt arbete
Onsdag 3/4 kl. 12:00-12:20

Databaser inom globala studier och statsvetenskap
Onsdag 10/4 kl. 12:00-12:20

Metodhandböcker – SAGE Research Methods Online
Onsdag 24/4 och 8/5 kl. 12:00-12:20

Tips och tricks – referenser
Onsdag 15/5 och 22/5 kl. 12:00-12:20

Vi ses i undervisningssalen, plan 5 på Samhällsvetenskapliga biblioteket. Vi bjuder på fika!