Marginalia: en blogg om våra specialsamlingar och arkiv

28 februari 2024

Marginalia är en blogg om Göteborgs universitetsbiblioteks specialsamlingar och arkiv samt om arbetet med dessa.

1600-tals tryck

Marginalia - dörren till en bit av kulturarvet

I bloggen kan du läsa om nya accessioner och om nya upptäckter i gamla samlingar. Marginalia lyfter även fram arbetet med att bevara äldre böcker och andra material, samt aktuella forskningsprojekt och analyser om vårt gemensamma kulturarv.

De som skriver i bloggen är medarbetare i bibliotekets kulturarvsteam, forskare och andra som använder samlingarna.

På bloggen kan du fylla i din e-postadress för att få notis om nya inlägg. Välkommen till våra randanmärkningar om samlingarna och det spännande arbetet mitt i dem – vår egen Marginalia, som är dörren till en bit av ditt kulturarv!

Till Marginalia