Mina lån har fått nytt utseende

21 april 2022

Mina lån, webbplatsen som du använder för att se och låna om böcker på universitetsbiblioteket, har bytt teknisk plattform och fått ett nytt gränssnitt som fungerar bättre i mobilen.

Bekanta dig med det nya utseendet genom att logga in på vanligt sätt i Mina lån.