Näckrostimmen 3 december: Universitetet och humaniora

21 november 2019

I denna Näckrostimme presenterar Thomas Karlsohn och Daniel Brodén från tankesmedjan Humtank den pågående diskussionen om humanioras roll. De ger även en historisk bakgrundsteckning till den dagsaktuella diskussionen samtidigt som de knyter an till den lokala situationen i Göteborg. Samtidigt invigs utställningen Från Vasaparken till Näckrosdammen, humaniora vid Göteborgs universitet.

Har humaniora en ny roll i ett förändrat kunskapslandskap? Många av dagens aktuella frågor står även i centrum för humanistisk forskning: den digitala teknikens betydelse för individ och samhälle, de kulturella effekterna av klimatförändringarna, den biomedicinska utvecklingens återverkningar på vår förståelse av människan och så vidare.

Vid sidan av dessa nya forskningsteman är humanioras mer traditionella och ofta marginaliserade bildningsuppdrag fortfarande högaktuellt. Humanisters sätt att orientera sig i denna situation är beroende av den samtida universitetspolitiken. Men de ingår också i ett större kunskapspolitiskt sammanhang och är präglade av traditioner med rötter långt tillbaka i tiden.

Tid och plats

Tid: kl. 18.00 - 19.00
Plats: Humanistiska biblioteket, Renströmsgatan 4

Föreläsare

Thomas Karlsohn, professor i idé- och lärdomshistoria i Uppsala och disputerad i Göteborg. Karlsohns arbete har under det senaste årtiondet främst handlat om de akademiska institutionernas förflutna. Karlsohn är också engagerad i debatten om universitetens samtida belägenhet och framtida utveckling.

Daniel Brodén, fil dr i filmvetenskap och forskare vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, samt forskningssamordnare vid Centrum för digital humaniora/Swe-Clarin. Brodén forskar bland annat om den svenska välfärdsstatens medie- och kulturhistoria.

Kontakt

Kontakta Anna Svensson om du har frågor kring Näckrosprogrammet.
Telefon: 031-786 51 44

Från Vasaparken till Näckrosdammen, en utställning om humaniora vid Göteborgs universitet

3 december 2019 – 29 februari 2020
Invigning den 3 december kl 18:00

Plats: Humanistiska biblioteket, Renströmsgatan 4

När universitetets föregångare Göteborgs högskola startade 1891 bestod den i princip av det som idag är Humanistiska fakulteten. År 1907 kunde man samlas i en gemensam egen byggnad i Vasaparken.

Under nära 130 år har såväl verksamhet som lokalisering genomgått otaliga förändringar, men vid årsskiftet 2019-2020 återinvigs den ombyggda Humanisten vid Näckrosdammen och humanisterna kan ånyo samlas under ett tak efter att under decennier ha varit utspridda.

I samarbete med Humanistiska fakulteten visar vi en utställning där vi vill uppmärksamma detta och visa fram fakultetens profiler, vetenskapliga landvinningar och betydelse för Göteborg nu och då.