Näckrostimmen 5 november: Vad har arkeologi med hållbarhet att göra?

23 oktober 2019

De hållbarhetsutmaningar som världen står inför kräver att vi vänder på varje sten för att hitta idéer om lösningar.

Utifrån den nya boken The Oxford Handbook of Historical Ecology and Applied Archaeology diskuterar docent Christian Isendahl några tankar kring vilken roll arkeologi och kunskapen om det förflutna kan spela, för hur vi bättre kan förstå vad en hållbar framtid innebär.

Föreläsare: Christian Isendahl, docent inom arkeologi vid Instutitionen för historiska studier vid Göteborgs universitet.

Datum: 2019-11-05

Tid: 18.00 - 19.00

Kategorier: Hållbarhet, Arkeologi

Arrangör: Göteborgs universitetsbibliotek

Plats: Humanistiska biblioteket, Renströmsgatan 4

Kontaktperson: Anna Svensson

Telefon: 031-7865144