Näckrostimmen - med fokus på musik

18 mars 2019

Näckrostimmen på universitetsbiblioteket bjuder på en rad intressanta ämnen och föredragshållare i vår. Tisdag den 19 mars är det dags för ett föredrag med fokus på musik: “LIEDER FÜR DAS HERZ - Känsla och känslouttryck i musikalisk repertoar för en röst och klavikord" Fri entré!

Baserat på sitt forskningsprojekt i vardande tar Christina Ekström och Joel Speerstra lyssnarna med på en exposé i sitt utforskande av känslor och känslouttryck i repertoar för en röst och klavikord. Programmet omfattar musik av tonsättare som Johann Friedrich Reichardt (1752-1814) och Daniel Gottlob Türk (1750-1813).

Medverkande:

Christina Ekström

fil dr i musikvetenskap, lektor i musikalisk gestaltning och sångerska Christina är programansvarig för flera utbildningsprogram på Högskolan för scen och musik (kandidatprogram inriktning kyrkomusik, magisterprogram i kör samt masterprogram i orgel och relaterade klaverinstrument). Forskningsintresset rör sig inom fältet musikalisk gestaltning, musikestetik och teologi. Christina fick pedagogiskt pris 2015 från Lärarutbildningsnämnden.

Joel Speerstra

fil dr i musikvetenskap, organist, lektor i musikalisk gestaltning, undervisar i och forskar om orgeln och relaterade klaverinstrument vid Högskolan för scen och musik. Joel är även instrumentbyggare och instrumentalist. Hans doktorandprojekt ledde till en rekonstruktion av Gerstenberg pedalklavikord. Introduktion av instrumentet har han genomfört i flera musikutbildningar i Europa, Asien och Nordamerika. För sin forskning har Joel erhållit Hilding Rosenbergs pris från Musikaliska akademin