Nu ska historien digitaliseras - Intervju med överbibliotekarie Morgan Palmqvist i P4

6 februari 2020

Idag den 6 februari intervjuades Morgan Palmqvist i P4 om avsiktsförklaringen att digitalisera hela den svenska tryckproduktionen från 1400-talet och framåt.

Digitaliseringsarbetet är en demokratifråga

Allt svenskt tryck från 1400-talet och framåt fritt tillgängligt på webben? Ja, det är planen för sex av Sveriges största bibliotek, inklusive Göteborgs universitetsbibliotek. Digitaliseringsarbetet väntas ta tid och är omfattande – om man skulle ställa upp bara det material som finns på biblioteket i Göteborg skulle det sträcka sig från Göteborg hela vägen till Borås.

– Jag ser det som en demokratifråga, att man ska kunna få tillgång till det här oavsett var man bor, säger Morgan Palmqvist, överbibliotekarie på Göteborgs universitetsbibliotek.

Lyssna på intervjun med Morgan Palmqvist i P4 (förkortad version)

Om avsiktsförklaringen

Hela den svenska tryckproduktionen från 1400-talet fram till idag ska göras digitalt tillgänglig. Det är målet med den avsiktsförklaring som har undertecknats av Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.

600 år av svenskt tryck ska digitaliseras (Nyhet 2020-01-27)