Nya e-resurser

23 januari 2019

Lista över nya resurser

Drama Online

Shakespeare's Globe on Screen 1 (2008-2015) Shakespeare’s Globe on Screen 2 (2016-2018). Filmade föreställningar från The Globe i London.

Early Arabic Printed Books from the British Library (1475-1900)

Databasen är den första digitala boksamlingen som innehåller äldre tryckta böcker med arabiska skrivtecken, där hela texten är sökbar. Göteborgs universitetsbibliotek har åtkomst till Module 3: Literature, Grammar, Language, Catalogues and Periodicals. Databasen innehåller folksagor, pre-islamisk litteratur, islamisk poesi och prosa, ordspråk, lexikon, ordböcker, grammatik, syntax, retorik, tidskrifter samt katalog över manuskript. Innehållet ger flera ingångar till studien av Mellanösterns kulturella, intellektuella och sociala liv.

E-böcker från Springer

Åtkomst till 2019 års e-bokskollektioner inom Biomedical & Life Sciences, Business & Management, Chemistry & Material Science, Computer Science, Earth & Environmental Science, Education, Engineering, Mathematics and Statistics, Intelligent Technologies and Robotics, Medicine, Physics and Astronomy, Political Science & International Studies samt Professional and Applied Computing.

S&P Capital IQ

Standard & Poor's Capital IQär en webb- och Excel-baserad forskningsdatabas som kombinerar djupgående information om företag över hela världen med verktyg för grundläggande analys och arbetsflödeshantering.

BoardEx via WRDS

Göteborgs universitetsbibliotek har tillgång till BoardEx-data för Europa via Wharton Research Data Services (WRDS). Databasen innehåller biografisk information om styrelseledamöter. Uppgifterna inkluderar Individual Profile, Organization Summary, Networks / Associations, Compensation Analysis, Committee Details, Company Profile and Announcements.