Nytt avtal med Elsevier ger åter tillgång till över 2000 tidskrifter

25 november 2019

Bibsamkonsortiet har förhandlat fram ett nytt avtal med det vetenskapliga förlaget Elsevier. Avtalet innebär att du som forskare eller student vid Göteborgs universitet återigen kan läsa drygt 2 000 vetenskapliga tidskrifter från Elsevier. Från den 1 januari 2020 kan du som forskare även publicera dig Open Access utan extra kostnad i förlagets tidskrifter.

Detta innebär det nya avtalet med Elsevier

Det tidigare avtalet med Elsevier sades upp 2018. Efter förhandlingar finns nu ett nytt avtal på plats, som innebär följande:

  • Obegränsad tillgång till Science Direct Freedom Collections cirka 2000 tidskrifter från 1995, och som tillval Cell Press (14 tidskrifter).
  • Obegränsad öppet tillgänglig publicering i Elseviers hybrid- och guldtidskrifter (inklusive tidskrifter från lärda sällskap), Cell Press och Lancets titlar.
  • Öppet tillgänglig publicering av 100 artiklar i Cell Press hybridtidskrifter, vilket täcker hela konsortiets publicering i dessa tidskrifter.
  • Publicering med CC-BY licens (eller annan öppen licens enligt författarens önskemål).

Mer information om hur du gör för att publicera Open Access i Elseviers tidskrifter kommer innan avtalet börjar gälla den första januari 2020.

Läs mer om avtalet på Kungliga bibliotekets webbplats

Om Bibsamkonsortiet

Kungliga biblioteket (KB) förhandlar licensavtal för elektroniska informationsresurser till svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut. Detta kallas Bibsamkonsortiet och består av 83 organisationer, som deltar i minst ett av 65 avtal.

Om Bibsamkonsortiet på KB:s webbplats

Om Elsevier

Elsevier är ett globalt företag inom informationsanalys, som erbjuder digitala lösningar och verktyg inom strategisk forskningshantering, kliniskt beslutsstöd och professionell utbildning, till exempel ScienceDirect, SciVal, ClinicalKey och Sherpath. Elsevier publicerar över 2500 e-tidskrifter, bland annat The Lancet och Cell, 39 000 e-bokstitlar och många referensverk.

Om Elsevier på företagets webbplats