Nytt i våra digitala samlingar 2024

16 februari 2024

Universitetsbibliotekets digitala samlingar har utökats med flera nya informationsresurser inom olika ämnen.

Dessutom tillhandahåller biblioteket nytt innehåll från två förlagsplattformar och från och med 2024 tillgång till samtliga standarder utgivna av Svenska Institutet för Standarder.

Om Svenska Institutet för Standarders plattform


Antropologi

Oxford Research Encyclopedia of Anthropology
Omfattande uppslagsverk inom antropologi med sakkunniggranskade artiklar. Innehållet uppdateras regelbundet.

Ekonomi

Eikon
Eikon innehåller en stor mängd globala ekonomi-, företags- och finansiella data. Här finns även Datastream och Asset4. Eikon finns tillgänglig på en bokningsbar dator på Ekonomiska biblioteket. Du måste vara student eller anställd vid Göteborgs universitet för att kunna använda Eikon och databasen är inte tillgänglig hemifrån. Du bokar plats vid datorn genom att kontakta biblioteket.

Genusvetenskap

LGBT Thought and culture
LGBT Thought and Culture innehåller böcker, tidskrifter och arkivmaterial som dokumenterar politiska, sociala och kulturella rörelser för HBTQ-personer under 1900-talet och fram till idag.

Miljö och hållbar utveckling

IEA statistics
IEA Statistics är en databas med tillgång till statistik från International Energy Agency (IEA), med täckning av bland annat CO2-utsläpp från bränsleförbränning, elinformation, energipriser, skatter mm. För att få åtkomst till databasen krävs en personlig inloggning. För att få en personlig inloggning kan du kontakta biblioteket. Ange din GU-mail i ansökan.

MSCI ESG Direct
MSCI ESG Direct är en plattform för utvärdering av miljö-, social- och styrningsdata. I databasen finns ESG-data (environmental, social and governance data) som används för att mäta ett företags finansiellt relevanta ESG- risker och möjligheter. Behöver du fördjupad energistatistik går det att ansöka om ett konto.

Neurokirurgi

The Neurosurgical Atlas
The Neurosurgical Atlas är en omfattande, interaktiv multimediasamling med avancerade tekniker inom neurokirurgi. Resursen innehåller operativa fallvideor, kirurgiska bilder, interaktiva neuroanatomiska bilder, bokkapitel och mer.

Psykologi

APA PsycTherapy
APA Psyc Therapy är en resurs med videos och terapidemonstrationer som visar mer än 300 varianter av behandlingsmöten och är avsedd för undervisningssyfte vid kliniska möten. Resursen uppdateras två gånger per år med 40-80 timmar nya terapidemonstrationer.

Förlagsplattformar

Bristol University press
Bristol University Press ger ut 21 sakkunniggranskade vetenskapliga tidskrifter inom samhällsvetenskap. Tidskrifterna publiceras i fulltext. Avtalet ger också rätt till obegränsad publicering av artiklar med öppen tillgång i förlagets och underförlaget Policy Press hybridtidskrifter.

Springers e-bokskollektion 2023

  • Earth & Environmental Science
  • Education