Öppen föreläsning 27 november - Det andra könet 70 år

12 november 2019

I år är det 70 år sedan den franska filosofen och författaren Simone de Beauvoir (1908-1986) publicerade Det andra könet (1949). Med sina osminkade beskrivningar av kvinnors liv väckte boken ramaskri. Verket blev en bibel för den andra vågens feminister och själv blev Beauvoir en ikon.

Dess inflytande inom feministisk filosofi och genus- och sexualitetsstudier är oöverskådligt. Samtidigt är Beauvoirs arv omstritt. Kritikerna hävdade att hon i allt för hög grad använde mannen som förebild och att hon lutade sig mot problematiska och patriarkala aspekter av moderniteten.

Men stämmer dessa anklagelser? Föreläsningen placerar Det andra könet i sitt idéhistoriska sammanhang och tar upp filosofer och kontexter som påverkade Beauvoir och diskuterar dess konsekvenser för henne som feministisk filosof.

Föreläsare: Johanna Sjöstedt, Idéhistoriker och genusvetare med magisterexamen från Göteborgs universitet, samt Kvinnliga Akademikers Förenings Siri Jacobssonstipendiat år 2018.

Tid och plats

Datum: 2019-11-27
Tid: kl. 18.00-19.30
Plats: Malmströmsrummet, Humanistiska biblioteket, Renströmsgatan 4

Kontaktperson: Elina Nybergh, elina.nybergh@ub.gu.se