Registrera 2018 års publikationer i GUP

2 april 2019

Det är dags att registrera dina publikationer från år 2018 i GUP. Registreringen måste vara gjord senast tisdag 30 april 2019, för att komma med i universitetets sammanställning av underlag för forskningsanslag.

Registrera publikationer i GUP

Registrera dina publikationer från år 2018 i GUP senast tisdag 30 april 2019.

Ange fullständiga uppgifter

Tänk särskilt noga på att utifrån din originalpublikation ge fullständiga och korrekta uppgifter vad gäller

  • affiliering
  • år
  • doi
  • ISBN/ISSN.

En slutlig kvalitetskontroll gör du genom att klicka på Att granska i GUP.

Se publikationslistor i GUP

Det är möjligt att se publikationslistor över institutioner och enskilda forskare i GUP. Din egen publikationslista i GUP finns under Mina publikationer. Kontrollera gärna din lista för att säkerställa att alla dina publikationer från 2018 är registrerade och att uppgifterna är fullständiga.

Varför är det viktigt att registrera i tid?

Göteborgs universitets fördelning av anslag för forskning och utbildning baseras till viss del på externa medel och publikationer. Underlaget för publikationer hämtas ur publikationsdatabasen GUP. För att ingå i kommande budgetårs sammanställning måste publikationer utgivna under 2018 registreras i GUP senast tisdag 30 april 2019.

Kontakta oss

Kontakta universitetsbibliotekets GUP-support om du har frågor om hur du registrerar dina publikationer

  • Telefon: 031 786 66 71


    Beskriv din fråga