Registrera 2020 års publikationer i GUP

7 april 2021

Göteborgs universitets fördelning av anslag för forskning och utbildning baseras till viss del på externa medel och publikationer. Underlaget för publikationer hämtas ur publikationsdatabasen GUP.

Registrera dina publikationer

För att ingå i kommande budgetårs sammanställning måste publikationer utgivna under 2020 registreras i GUP senast måndag 3 maj, 2021

Tänk särskilt noga på att utifrån originalpublikationen ge fullständiga och korrekta uppgifter vad gäller: affiliering, år, doi, ISBN/ISSN. En slutlig kvalitetskontroll gör du genom att klicka på ”Att granska”.

Till GUP

Publikationslistor

Det är möjligt att se publikationslistor över institutioner och enskilda forskare under fliken Publikationslistor. Din egen publikationslista i GUP finns under fliken ”Mina publikationer”.