Registrera 2021 års publikationer i GUP senast 3 maj

4 april 2022

Göteborgs universitets fördelning av anslag för forskning och utbildning baseras till viss del på externa medel och publikationer. Underlaget för publikationer hämtas ur publikationsdatabasen GUP.

Inför sammanställning av underlag för forskningsanslag

För att ingå i kommande budgetårs sammanställning måste publikationer utgivna under 2021 registreras i GUP senast tisdag 3 maj, 2022.

Registrera dina publikationer i GUP

Tänk särskilt noga på att utifrån originalpublikationen ge fullständiga och korrekta uppgifter vad gäller affiliering, publikationsår, doi och ISBN/ISSN. En slutlig kvalitetskontroll gör du genom att klicka på ”Att granska”.

Publikationslistor

Det är möjligt att se publikationslistor över institutioner och enskilda forskare under rubriken Publikationslistor. Din egen publikationslista i GUP finns under rubriken Mina publikationer.

Kontakta oss

Kontakta oss om du har du frågor om registrering i GUP.

  • Telefon: 031 786 66 71


    Beskriv din fråga