SITT KVAR, BLI KLAR!

14 oktober 2019

Tentatrubbel eller uppsatspanik?

På bibliotekets uppesittarkväll kan du få hjälp med...

  • Informationssökning
  • Referenser
  • Akademiskt språk
  • Appar och program som kan hjälpa dig i studierna

Bibliotekarier och språkhandledare från Enheten för Akademiskt språk (ASK) finns på plats och hjälper dig med din uppsats eller ditt arbete.

Datum och tid

Måndagen den 28 oktober kl. 16.00-19.00

Plats

Pedagogiska biblioteket, Lektionssalen, Västra Hamngatan 25.

Uppesittarkvällen är ett samarbete med Pedagogsexmästeriets Pluggstuga.