SITT KVAR, BLI KLAR! Uppesittarkväll på biblioteket måndag 13 januari

7 januari 2020

Tentatrubbel eller uppsatspanik? Välkommen till Pedagogiska bibliotekets uppesittarkväll måndagen den 13 januari.

Uppesittarkväll på Pedagogiska biblioteket

På bibliotekets uppesittarkväll kan du få hjälp med...

  • Informationssökning
  • Referenser
  • Akademiskt språk
  • Appar och program som kan hjälpa dig i studierna

När? Måndagen den 13 januari klockan 16.00-19.00
Var? Pedagogiska biblioteket, Lektionssalen, Västra Hamngatan 25.
Hur? Bibliotekarier och språkhandledare från Enheten för Akademiskt språk (ASK) finns på plats och hjälper dig med din uppsats eller ditt arbete.

Uppesittarkvällen är ett samarbete med Pedagogsexmästeriets Pluggstuga. Välkommen!