SITT KVAR, BLI KLAR! Uppesittarkväll på biblioteket torsdag 13 februari

6 februari 2020

Tentatrubbel eller uppsatspanik? Välkommen till Samhällsvetenskapliga bibliotekets uppesittarkväll torsdagen den 13 februari.

Uppesittarkväll på Samhällsvetenskapliga biblioteket

På bibliotekets uppesittarkväll kan du få hjälp med...

  • Informationssökning
  • Referenser
  • Akademiskt språk
  • Appar och program som kan hjälpa dig i studierna

När? Torsdagen den 13 februari klockan 16.00-19.00
Var? Samhällsvetenskapliga biblioteket, plan 5
Hur? Bibliotekarier och språkhandledare från Enheten för Akademiskt språk (ASK) finns på plats och hjälper dig med din uppsats eller ditt arbete.

Uppesittarkvällen är ett samarbete med Göta studentkår, Samhällsvetarsektionen. Välkommen!