Studenternas galleri söker utställare inför vårterminen

8 december 2022

Studenternas galleri på Samhällsvetenskapliga biblioteket söker nu utställare inför vårterminens konstutställning. Galleriet är ett kreativt inslag i studenternas studiemiljö, ett rum där studenter visar upp konst för andra studenter. Varje termin hängs en ny utställning på Studenternas galleri.

Idén till studenternas galleri kom när Samhällsvetenskapliga biblioteket evakuerade till tillfälliga lokaler på Föreningsgatan och väggarna gapade tomma. 

– Galleriet ska skapa ett kreativt inslag i studenternas studiemiljö. Tanken är att galleriet ska ge studenterna ett avbrott för reflektion och eftertanke och kanske också skapa nya intryck och tankar. Vi vill också att studentgalleriet ska bidra till känslan att biblioteket är studenternas, säger Elin Nord bibliotekarie på Samhällsvetenskapliga biblioteket.  

Vill du ställa ut på Studenternas galleri? 

Nu söker vi utställare inför vårterminens utställning. Alla studenter registrerade vid Göteborgs universitet är välkomna att ansöka om att få ställa ut. Verken ska visa studentens privata konstnärliga verksamhet och inte vara kopplade till studierna.

Välkommen med din ansökan senast 9 januari!

Läs mer om Studenternas galleri och hur du kan anmäla intresse för att ställa ut 

Välkommen att besöka Studenternas galleri på Föreningsgatan 20!