Studentsnabben på Hälsovetarbackens bibliotek den 9 oktober

8 oktober 2019

Välkomna till veckans Studentsnabben: Digitala studieverktyg som kan underlätta läsande och skrivande.

Kom och lyssna på Emma Arvidsson & Emma Kjellén, samordnare för särskilt pedagogiskt stöd på GU.

Var? Hälsovetarbackens bibliotek
När? Onsdag 9 oktober, kl 12:30

Vi bjuder på kaffe/te medan du lyssnar.

Studentsnabbarna är 20 minuter långa miniseminarier för studenter om saker som berör studieteknik, informationssökning och akademiskt skrivande mm. Vi kör varannan vecka under höstterminen och flera av tillfällena kan du som student själv påverka innehållet.