Testperiod: AccessMedicine och GIDEON

20 mars 2020

Studenter och anställda vid Göteborgs universitet tillgång till resursen GIDEON till 30 april och resursen AccessMedicine till 30 juni.

AccessMedicine

AccessMedicine ger tillgång till de senaste utgåvorna av en samling medicinska referens- och läroböcker, till exempel Harrison's Principles of Internal Medicine och Goodman & Gilmans Pharmacological Base of Therapeutics.

Förutom e-böcker innehåller resursen information om läkemedel, ljudinspelningar, videor, patientfall, studieverktyg och material för patientutbildning.

Vissa funktioner kräver att du först registrerar ett individuellt konto.

Om AccessMedicine

GIDEON (Global Infectious Disease and Epidemiology Network)

GIDEON innehåller information om hantering av globala infektionssjukdomar. Resursen är utformad för att underlätta diagnos av infektionssjukdomar och innehåller de senaste uppdateringarna inom epidemiologi och behandling.

GIDEON används för diagnos och referens inom området tropiska sjukdomar och infektionssjukdomar, epidemiologi, mikrobiologi och antimikrobiell kemoterapi.

Om GIDEON

Kontakta oss med dina synpunkter

Hör gärna av dig till biblioteket under testperioden och berätta vad du tycker om AccessMedicine och GIDEON. Din återkoppling är viktig för oss när vi tar ställning till om vi bör köpa in resurser.

  • Beskriv din fråga