Testperiod: ProQuest One Literature

15 september 2021

Studenter och anställda vid Göteborgs universitet tillgång till resursen ProQuest One Literature till 16 oktober.

ProQuest One Literature ger tillgång till:

  • vetenskapliga artiklar
  • recensioner
  • poesi
  • dramatik
  • prosa
  • uppslagsverk
  • ordböcker
  • biografier
  • studieguider
  • ämnesöversikter