Träffa oss på Bokmässan!

18 september 2019

Torsdagen den 26 september deltar vi från universitetsbiblioteket i två paneldiskussioner i Göteborgs universitets monter. Välkommen att lyssna om du är nyfiken på ämnena ”Hur medieveten är studenten?” och ”Meningen med ett universitetsbibliotek”.

Årets upplaga av Bokmässan i Göteborg går av stapeln den 26 – 29 september och har bland annat teman medievetenhet och jämställdhet. Ämnen som ligger oss på Göteborgs universitetsbibliotek nära. Som en del i Göteborgs universitets monter B07:74 anordnar vi två panelsamtal under torsdagens program.

Torsdag 26 september

13.00

Hur medieveten är studenten? Panelsamtal hur samverkan mellan gymnasium och universitet kan öka mediemedvetenheten och minska kunskapsskillnader mellan studenter. Hur hanterar vi övergången mellan gymnasieskolan och universitet när det gäller kunskaper i medievetenhet?

Deltagare: Anders Johansson, gymnasielärare, Nösnäsgymnasiet, Hanna Dahlberg Källeskog, gymnasiebibliotekarie, Nösnäsgymnasiet, Thomas Palmqvist, universitetsbibliotekarie, Mats Blomberg, universitetsbibliotekarie, Anette Wahlandt, universitetsadjunkt, handledare i akademiskt språk och skrivande, Göteborgs universitet.

17.00

Meningen med ett universitetsbibliotek Lars Burmans och Morgan Palmqvist, överbibliotekarier vid Uppsala respektive Göteborgs universitet, för ett samtal utifrån den förstnämndes skrift ”Meningen med ett universitetsbibliotek” Vad är det viktigaste bidraget ett bibliotek vid lärosätet tillför? Det moderna universitetsbiblioteket har ett brett verksamhetsområde som på olika sätt främjar både undervisning och forskning men där finns också viktiga faktorer som samspelet lärosätesbiblioteken sinsemellan och med det omgivande samhället.

Deltagare: Lars Burman och Morgan Palmqvist, överbibliotekarier vid Uppsala respektive Göteborgs universitet. Läs mer om Göteborgs universitets övriga program här: https://www.gu.se/bokmassan

Välkomna!