Utställning: Latin till vardags: Harald Hagendahl som lärare, forskare och debattör

27 oktober 2023

I våras katalogiserade Göteborgs universitetsbibliotek Harald Hagendahls arkiv i Alvin och nu ställs ett urval av samlingen ut i foajén på Humanistiska biblioteket. Utställningen finns att se till och med 6 november.

Professor Harald Hagendahls (1889–1986) stora intresse för antikens kultur och språk blev hans studie- och forskningsämne. Efter studier i Uppsala blev han lektor i latin, grekiska och historia. Året 1938 blev han utnämnd till professor vid Göteborgs högskola. Förutom sin forskning och undervisning ägnade Harald Hagendahl mycket uppmärksamhet åt politiken. Under andra världskriget var han verksam i förbundet Kämpande Demokrati, åkte runt i landet med föredrag bland annat om propagandans påverkan och gav sitt stöd till norska universitet.

Arkivet efter Harald Hagendahl överlämnades till Göteborgs universitetsbibliotek av Harald och Tonny Hagendahls minnesfond. Det omfattar 34 volymer och innehåller bland annat manuskript till hans böcker, föreläsningar och politiska tal, tidningsklipp och korrespondens.

Harald Hadendahls arkiv i Alvin